Author: F A C E S

Otto. Photo: Kenza.

Otto. Photo: Kenza.

Otto. Photo: Kenza

Otto. Photo: Kenza

Johnny Massaro, 2016. Photo: Jorge Bispo.

Johnny Massaro, 2016. Photo: Jorge Bispo.

Armie Hammer for GQ. Photo: Peggy Sirota.

Armie Hammer for GQ. Photo: Peggy Sirota.

Sam Lawson for Attitude mag. Photo: Reuben S…

Sam Lawson for Attitude mag. Photo: Reuben Selby

Michiel Huisman for Essential Homme. Photo: …

Michiel Huisman for Essential Homme. Photo: Thomas Goldblum.

Dylan Sprouse. Photo: Damon Baker

Dylan Sprouse. Photo: Damon Baker

Xavier Dolan. Photo: Shayne Laverdière.

Xavier Dolan. Photo: Shayne Laverdière.

Kit Harington. Photo: Shayne Laverdière

Kit Harington. Photo: Shayne Laverdière

Kit Harington. Photo: Shayne Laverdière

Kit Harington. Photo: Shayne Laverdière